ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ

Φιλέτο Βακαλάου

Παρέχεται φιλέτο βακαλάου χύμα και συρρικνωμένος.